Priser

Neurofeedback, Terapi og Theraplay


Priser pr. 1. Oktober 2017.


OBS: 10 % rabat til studerende, pensionister, kontanthjælps- og dagpengemodtagere:

Afklarende samtale og 2 x neurofeedback 900 kr.

Inden første neurofeedback session er der altid en afklarende samtale, hvor vi sammen gennemgår symptomer og udfordringer. Denne samtale er udgangspunkt for, hvor og hvordan vi skal træne for at opnå den bedste effekt.

De første to sessions vil ofte give et billede af den effekt, der kan opnås ved hjælp af neurofeedback. På baggrund af intro forløbet kan du tage stilling til det videre forløb.

For at opnå stabil og varig effekt skal de fleste have 20 sessions over ca. 3 måneder. Herefter kan nogle klienter have glæde af at få en til to neurofeedback sessions efter en tid, hvis effekten aftager.

Drejer det sig om udviklingstraumer, PTSD og autisme kan der være brug for 40 – 50 sessions over en længere periode.

En enkelt neurofeedback session koster 530 kr,-

(Varighed 45 – 60 minutter).

Klippekort med 10 x neurofeedback 4800 kr.

Dette forløb indeholder 10 sessions, som hver især har en varighed på 45 – 60 minutter. Det forudsættes, at der har været et introforløb først.

Forløb til børn og unge på skoler, døgninstitutioner mm.

Vi tilbyder behandling ud af huset hvis der er mere end 2 børn, der skal have neurofeedback træning.

Prisen aftales med udgangspunkt i klippekortet på 10 x neurofeedback for hvert enkelt barn, samt kørsel efter gældende takster.

QIK CPT Neurologisk Testning

2 x test 1800 kr.

QIK testen giver et billede af ressourcer og vanskeligheder i forhold til visse kognitive funktioner, såsom blandt andet opmærksomhedsspændvidde og fokus.

Testen giver et billede af de kognitive udviklingsområder, og efter endt træning kan testen meget nuanceret dokumentere de neurologisk/kognitive effekter af forløbet.

Testen kan tages i starten af et forløb og ved afslutningen af forløbet.

Neurofeedback Supervision

Pr. time 1200 kr.


Terapi:

Individuel samtale, 1 time, 760 kr.

Par terapi og Familieterapi, 1 time, 985 kr.Theraplay

Et Theraplay forløb består primært af legesessioner med barnet og omsorgsgiver. Som en del af forløbet indgår også samtaler med omsorgsgiver. Begge dele tæller hver for sig som en session.

I forbindelse med opstart af et Theraplay forløb kan der med fordel udarbejdes en test, som viser hvilke udviklingsområder hos barnet og i relationen til omsorgsgiver, der skal arbejdes med.

Theraplay, 1 session, 975 kr.

(Varighed 30 – 45 minutter).

Theraplay, 6 sessioner, 5600 kr.

Theraplay, 12 sessioner, 11.700 kr.