neurofeedback

Hvad er neurofeedbackFølelser, tanker og adfærd er processer i hjernen.

Neurofeedback er en måde at træne hjernen på, så den bedre kan regulere sig selv, og dermed også regulere følelser, tanker og adfærd. Neurofeedback er for alle, uanset alder.

Hjernen er et plastisk organ, der har mange komplicerede opgaver. Hjernen udvikler sig gennem hele livet, og mange faktorer har betydning for den måde vores hjerne fungerer på.

Mange af os har haft forhindringer i livet, hvor betingelser for udvikling ikke har været optimalt til stede.

Det kan betyde at hjernen har udviklet nogle uhensigtsmæssige strategier, som giver problemer netop i forold til følelser, tanker og adfærd. Neurofeedback kan hjælpe hjernen til optimal funktion og har god effekt på bl.a.:

• Stress

• PTSD

• Angst

• ADHD & ADD

• Autisme & Asperger

• Søvnbesvær

• Migræne

Neurofeedback eller EEG-træning er en metode, som man især i USA har brugt siden 50´erne. Neurofeedback bruges nu bl.a. af NASA til astronauttræning og til behandling af PTSD ramte krigsveteraner. Der er dokumentation for effekten af neurofeedback ift. en række lidelser.

 • Læs mere om neurofedback på EEG-info's hjemmeside

 • Hjernen har mange komplicerede funktioner men de basale og meget vigtige kropslige funktioner styres af lillehjernen, som bl.a. regulerer vores nervesystem. Vores nervesystem har en stor betydning i forhold til at regulere bl.a. stress og angst.

  Forrest over panden sidder frontallapperne som regulerer fokus, koncentration, og de mentale funktioner.

  Begge steder er almindelige træningsområder i neurofeedback.

  Men det hele hænger sammen, og vi træner ofte flere områder på en session og styrker på den måde hele hjernens funktionsniveau.

  Hvordan foregår det  Afklarende samtale:

  Afklaring af vanskeligheder og mål for behandlingen.

  Første session:

  Ved hjælp af tre elektroder i hovedbunden måles hjernens frekvenser.

  Klienten sidder i en behagelig stol, og ser på en skærm med et spil eller film. Frekvenserne oversættes i computeren til feedback, sådan at spillet eller filmen påvirkes af, hvordan hjernen arbejder. Når hjernen arbejder på den frekvens, vi gerne vil træne, kører spillet godt og med fuld fart. Hvis ikke, bliver det langsomt og billede og lyd dæmpes. Den rigtige frekvens findes ud fra den afklarende samtale

  En session tager ca. en time. Selve neurofedbacken tager mellem 20-30 minutter.

  De fleste vil allerede efter første gang mærke neurofeedbackens positive effekter. For mange er mellem 15 og 30 sessioner tilstrækkeligt til at hjernen har tillært sig nye og mere hensigtsmæssige mønstre, og neurofeedback har en varig effekt. Når der er tale om traumer og andre indgribende lidelser, forventes det dog at der er brug for flere behandlinger.

  Der kan være brug for sideløbende terapeutiske samtaler i et neurofedback forløb. Det aftales ved starten af forløbet. Se muligheden for klippekort eller samlede ”pakker” under priser.

  Supervision

  Terapihuset Fyn tilbyder Neurofeedback supervision, ved certificeret neurofedback terapeut Lotte Bertram.

 • Se vores priser her
 • emner

  Nyere undersøgelser viser, at 15 procent af danskerne ofte føler sig stressede. Jobbet er ofte den hyppigste årsag til stress. Stress symptomerne er en del af kroppens alarmberedskab. De opstår, når vores autonome nervesystem sætter i gang, og produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Vi oplever en masse fysiske symptomer, hjertet banker, vi sveder, det bliver svært at sove, og tankerne kører i ring. Stress kan opstå, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter gennem længere tid. Det kan være meget belastende for kroppen – og psyken.

  Stress er en tilstand der kræver ro og hvile. Neurofeedback kan hjælpe kroppen og nervesystemet til at falde til ro, så forudsætningerne for at hele hurtigere er til stede. Vi vil ofte anbefale at kombinere neurofeedback med terapeutiske samtaler, når der er tale om stress. Samtalerne kan være med til at give nye strategier til forebygge og håndtere stress fremadrettet.

  Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er tilstand, der kan opstå hvis man har været udsat for eller vidne til meget skræmmende begivenheder. Ofte har oplevelserne været så skræmmende, at man har oplevet sig selv i livsfare, eller frygtet for en andens liv.

  De traumatiserende begivenheder kan være en ulykke, krig, terror, eller der kan være tale om omsorgssvigt, fysiske eller psykiske krænkelser i barndommen. Man oplever en følelsesmæssig belastning, som aktiverer kroppens alarmsystem. Reaktionerne kan være langvarige og kan bl.a. komme til udtryk ved angst, mareridt, flash backs, nervøsitet, irritabilitet og søvnproblemer.

  Neurofeedback har dokumenteret effekt i behandling af PTSD. Behandlingen bruges bl.a. i USA til behandling af krigsveteraner.

 • Psykiatrifonden om PTSD
 • Mere om PTSD behandling
 • Angst er en af de mest almindelige psykiske vanskeligheder i Danmark, og noget, som op til hver 5 af os oplever i løbet af livet.

  Angst optræder i mange former, fra fobier til generaliseret angst (GAD) og PTSD. Angst er ofte et udtryk for, at hjernen er i alarmberedskab, og det autonome nervesystem er overaktiveret. Det giver mange ubehagelige fysiske symptomer og kan opleves som invaliderende for den enkelte. Angst kommer ofte til udtryk som en følelse af uro eller panik og kan være ledsaget af flere symptomer som fx hjertebanken, sveden eller rysten. De fysiske symptomer udløses via den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem. Det styrer alle basale kropslige funktioner som puls, blodtryk, åndedræt mm.

  Hjernens alarmsystem har svært ved at lukke ned igen, når det først er blevet overaktiveret. Neurofeedback kan effektivt træne hjernen til en bedre regulering af nervesystemet. Samtaler og psykoedukation (undervisning) har ligeledes en god effekt.

  Hver femte eller sjette dansker udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Depression kan udløses af traumer, sygdom, misbrug, livskriser eller stress.

  Når man har depression, er man trist, nedtrykt, og til tider fortvivlet. Glæde og livslyst drukner let i sortsyn og negative tanker. Man er træt, og mangler overskud, energi og motivation til at overkomme hverdagen. Depression kan også komme til udtryk ved smerter, angst eller irritabilitet.

  Når man har depression, kan man blive overvældet af meningsløshed, og få selvmordstanker.

  Man kan mangle lyst og energi til socialt samvær, og have lyst til at isolere sig, trække dynen over hovedet og blive i sengen. Depressionen kan påvirke selvtillid og selvværd, og skyldfølelser og utilstrækkelighedsfølelser kan vokse sig store og gøre det endnu sværere at komme ud i verden.

  Depression kan behandles medicinsk, men der er gode resulter med psykoterapi.

  Neurofeedback kan understøtte en terapi, og er særlig virksom når depressionen er ledsaget af angst og smerter.

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en gruppe af forskellige forstyrrelser, der opstår i barndommen. Ifølge Psykiatrifondens hjemmeside lider 3-5 % af en børneårgang af ADHD. ADHD er en umodenhed eller lille fejludvikling i hjernen.

  ADHD kan aftage med alderen, og ses ikke så ofte hos voksne. Der er flere drenge end piger, der får ADHD.

  ADHD og ADD (Attention Deficit Disorder) er forstyrrelser, der typisk giver udfordringer med at sortere de impulser og indtryk, vi hele tiden får fra omverdenen. Det kan give følelsen af et indre kaos, og kan have stor betydning for hukommelse, indlæring og sociale kompetencer.

  Der kan være udadreagerende adfærd, med konflikter og vredesudbrud ved krav og skift.

  Mange oplever en følelses af rastløshed og uro.

  ADHD kan til en vis grad afhjælpes med et struktureret og forudsigeligt miljø, med støtte til positiv social udvikling.

  Neurofeedback har positiv effekt i behandlingen af ADHD, da hjernen kan trænes til bedre opmærksomhed og fokus, og til at regulere uro og følelsesudbrud.

  Autisme og Aspergers syndrom kaldes for neuropsykiatriske sygdomme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Ca. 1 % af befolkningen lider af en autismespektrumtilstand.

  Diagnosen stilles ofte på baggrund af 3 områder, hvor der er særlige vanskeligheder: Forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.

  Autismespektret rummer forskellige diagnoser, herunder bl.a. infantil autisme og Aspergers syndrom. Infantil autisme opdages som regel allerede når barnet er under 3 år. Aspergers syndrom bliver som regel først opdaget senere, da barnet ofte er velbegavet og den sproglige udvikling er intakt.

  Neurofeedback har været anvendt som komplementerende behandling af autisme og der ses gode resultater særligt ift. regulering af uhensigtsmæssig adfærd og sociale interaktioner.

 • Se video om neurofeedback og Autisme
 • Søvnbesvær er almindeligt for 10-20 % af os, ofte i perioder med stress, bekymringer eller sygdom.

  Hos nogle er det ikke bare forbigående men en tilstand, der påvirker hverdagen med træthed, dårligt humør og manglende koncentration. Det kan få stor betydning for arbejdslivet, for de nære relationer og for sociale aktiviteter.

  Søvnbesvær kan vise sig som besvær med at falde i søvn, problemer med at sove hele natten, man vågner for tidligt og føler sig ikke udsovet.

  Når man er stresset, angst eller trist, kan man opleve tankemylder og rastløshed om natten, der gør, at det er svært at falde i søvn, eller man vågner op og kan ikke sove igen efter kun et par timers søvn. Det slider på krop og sjæl, når man ikke sover godt.

  Neurofeedback er meget virksomt til behandling af søvnbesvær. Hjernen kan hjælpes til at regulere sig ned til et niveau, hvor kroppen kan slappe af og finde ro.

 • se video om neurofeedback og søvnbesvær
 • Migræne er en halvsidig, dunkende hovedpine, som kommer i anfald, ofte ledsaget af kvalme eller opkastninger. Anfaldet kan vare op til flere døgn.

  Mange oplever overfølsomhed for lys og lyd under anfaldet. Man ved ikke, hvad der forårsager migræneanfald. Dog ved man, at det er en ændring i den elektriske aktivitet i hjernen, der udløser et anfald. Nogle får forvarsler før anfaldet, ofte som syns- eller føleforstyrrelser.

  Hos nogle kan hormonelle forandringer, bestemte fødevarer eller vin være med til at trigge et anfald.

  Migræne er selvsagt en tilstand, der griber ind i hverdags- og arbejdsliv.

  Neurofeedback kan hjælpe hjernen til en større stabilitet, der hæmmer uhensigtsmæssige ændringer i hjernens elektriske aktivitet.

 • se video om neurofedback og migræne